Buồng nhiệt co màng nắp chai (TMĐG-B22)

5

Mã: TMĐG-B22 Danh mục: