Máy dán hộp vuông thực phẩm tự động (loại 1 hộp) (TMĐG-EA16)

5