Máy hàn liên tục thổi khí N2 (kết hợp bộ 3) (TMĐG-A35)

5