Máy rang hạt XL-100D dùng điện 50-65 kg/mẻ (TMTP-N06)

5

Mã: TMTP-N06 Danh mục: