Máy rang hạt XL-50R dùng gas 25-30 kg/mẻ (TMTP-N03)

5

Mã: TMTP-N03 Danh mục: