Máy thái sả, tỏi, ớt công nghiệp (TMTP-O27)

5

Mã: TMTP-O27 Danh mục: