Máy trộn bột thực phẩm 50 Kg/mẻ có gia nhiệt (TMTP-LA24)

5

Mã: TMTP-LA24 Danh mục: