Bếp từ công nghiệp 5Kw (TMTP-IB12) 

5

Mã: TMTP-IB12 Danh mục: