Lò nướng bánh đối lưu dùng điện 5 khay (TMTP-I07) 

5