Máy buộc đầu xúc xích dập tay (TMTP-GA01)

5

Mã: TMTP-GA01 Danh mục: