Máy đùn xúc xích dùng điện 25 lít (TMTP-G11)

5

Mã: TMTP-G11 Danh mục: