Máy đùn xúc xích dùng điện 10 lít (TMTP-G08) 

5

Mã: TMTP-G08 Danh mục: