Máy đùn xúc xích dùng điện 20 lít (TMTP-G10)

5

Mã: TMTP-G10 Danh mục: