Máy rang hạt XL-100R dùng gas 50-65 kg/mẻ (TMTP-N05)

5

Mã: TMTP-N05 Danh mục: