Máy rang hạt CM-GT-500 dùng điện (Inox) 28 kg/mẻ (TMTP-N20)

5

Mã: TMTP-N20 Danh mục: