Máy rang hạt LQ50GX dùng gas (Inox) 20-25 kg/mẻ (TMTP-N23)

5

Mã: TMTP-N23 Danh mục: