Máy rang hạt DCCY 7-10 dùng điện (Inox) 18 kg/mẻ (TMTP-N16)

Liên hệ