Máy rang hạt DCCY 7-15 dùng điện (Inox) 35 kg/mẻ (TMTP-N17)

Liên hệ