Máy rang hạt LQ50X dùng điện (Inox) 20-25 kg/mẻ (TMTP-N24)

5

Mã: TMTP-N24 Danh mục: