Máy rang hạt XL-50D dùng điện 25-30 kg/mẻ (TMTP-N04)

5

Mã: TMTP-N04 Danh mục: